ئەلكۈيى تورى مەخسۇس سەھىپىسى

ئەرلەرنىڭ چۈشىدىكى مەشۇقى ئ‍ىللىق چىراي نازىنىن- دىيا مىرزا

发表时间:2022-07-25 12:37作者:ئەلكۈيى来源:بوللىۋود

ئىللىق چىراي بوللىۋود گۈزىلى دىيا مىرزا (Dia Mirza)نىڭ ژۇرنال سۈرەتلىرى:

دىيا مىرزا رول ئالغان «چولپان سانجۇ» ناملىق كىنو ئەلكۈيى   تورى كىنوخانىسىدا قويۇلۇۋاتىدۇ.


分享到: